Biomedicinsk vetenskaplig definition, som är

Biomedicinsk vetenskaplig definition, vad de är. Biomedicinsk vetenskap är studiet av levande organismer och produktionen av biobaserade produkter som förebygger och botar mänskliga sjukdomar. Några av de enastående prestationerna inom biomedicinsk vetenskap inkluderar den framgångsrika tillverkningen av världens första cancerläkemedel eller världens första denguevaccin.

De kan också sägas vara uppsättningen tillämpad vetenskap (med hjälp av delar av naturvetenskapen eller formell vetenskap, eller båda), till kunskap, interventioner eller teknik som används inom hälso- och sjukvård eller folkhälsa .

Biomedicinsk vetenskap är förståelsen för livets grundläggande processer, studien av människokroppens struktur och funktion och dess förhållande till hälsa och sjukdom och tillämpningen av denna kunskap på många aspekter av medicin. Målet med BMS-utbildningsriktningen är att förstå de patogena mekanismerna för diagnos, upptäckt och behandling av sjukdomar.

Fokus för kunskap kommer att vara att främja förståelsen för människors hälsa, från molekylär nivå till biologiska system: hur celler, organ och system fungerar i människokroppen i ett hälsosamt tillstånd, hälsa och sjukdom.

Biomedicinsk vetenskap kommer att svara på verkliga fenomen och ge hypoteser och modeller som beskriver biologiska och kliniska fenomen. Huvudsakliga ämneskombinationer inkluderar cellbiologi, immunologi, hematologi, biokemi, anatomi-fysiologi, molekylärbiologi, medicinsk mikrobiologi, cancerbiologi, stamceller, molekylära markörer och molekylär medicin. Denna kunskap kommer att göra det möjligt för studenter att arbeta inom det biomedicinska området och bidra till utvecklingen av nya terapier och tillvägagångssätt för att förbättra människors hälsa.

Biomedicinsk vetenskaplig definition, som är
Biomedicinsk vetenskaplig definition, som är

Området biomedicinsk vetenskap kan definieras som det tillämpade området för livs- och naturvetenskap, som används för diagnos, förebyggande och behandling av mänskliga sjukdomar. Discipliner som medicinsk mikrobiologi, klinisk virologi, klinisk epidemiologi, genetisk epidemiologi och biomedicinsk teknik är medicinska vetenskaper. För att förklara fysiologiska mekanismer som fungerar i patologiska processer kan patofysiologi emellertid betraktas som grundvetenskap.

Biomedicinsk vetenskap är ständigt föränderlig och mycket dynamisk och erbjuder därför spännande karriärmöjligheter inom specialiserat laboratoriearbete, konsultarbete, forskning, utbildning och ledning. Det är ett stort och extremt tvärvetenskapligt område. Det finns flera strömmar av biomedicinsk vetenskap inklusive humanbiologi, patologi, biokemi, molekylär– och cellbiologi, genetik, farmakologi, immunologi, tillämpad eller klinisk kemi, mikrobiologi, epidemiologi och biomedicinsk teknik.

Biomedicinska forskare arbetar vanligtvis i laboratoriet. De hanterar biologiska prover (blod, urin, celler och vävnader) och använder ett brett utbud av laboratorieutrustning, allt från provrör, koppar och pipetter till datorer och högteknologisk utrustning.

De huvudsakliga ämnen som studeras inkluderar: mänsklig fysiologi och anatomi, histologi – embryologi, cellbiologi, medicinsk mikrobiologi, biokemi, hematologi, immunologi, stamceller, onkologi, död genom fekal biologi, molekylär testning etc. etc.

Roller och ansvar: Biomedicinsk vetenskaplig Definition

Låt oss titta på vilka saker och funktioner en biomedicinsk forskare utför på jobbnivå, till exempel:

 • screening och screening för livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, cancer eller hjärt-kärlsjukdom; och upptäckt av infektionssjukdomar som röda hund, hepatit eller ebola
 • undersöka och förstå sjukdomens mekanismer, profil och progression
 • hitta nya, effektiva och innovativa sätt att upptäcka sjukdomar så tidigt som möjligt (t.ex. upptäckt av nya biomarkörer eller en ny metod för att upptäcka en biomarkör)
 • arbeta för att upptäcka och utveckla behandlingar, som kan vara förebyggande (vacciner) och/eller terapeutiska (läkemedel och mediciner)

Roll som biomedicinsk forskare

Vad gör en biomedicinsk forskare?

 • Verifiera biologiska prover
 • Undersök orsaker och effekter av sjukdomar.
 • Skriva medicinska forskningsartiklar
 • Analysera data och statistik från medicinska studier och experiment.
 • Rådgör med din läkare om hur du kan förebygga och behandla sjukdomar. Personer som arbetar inom biomedicinsk vetenskap behöver dock inte medicinsk utbildning och behöver inte ha direktkontakt med patienter.

Skillnad mellan biomedicinsk vetenskap och bioteknik

Många människor förvirrar ofta arbetet hos personer som arbetar inom biomedicinsk vetenskap (biomedicinsk vetenskap) och bioteknik. Även om dessa två branscher låter lika, är de olika i sina slutliga mål.

Bioteknikens verksamhetsområde omfattar livsmedel, medicin, jordbruk, växter, medan biomedicinsk vetenskap huvudsakligen tillämpas på medicin och hälsa.

Även om bioteknik har studier av mikroorganismer som bakterier och virus, är det inte inom medicinområdet. Biomedicinsk vetenskap innebär att studera vetenskapen bakom en sjukdom, sedan förbättra forskningen och tillhandahålla lämpliga behandlingar över tid.

Vem ska studera biomedicinsk vetenskap?

1. Önskan att rädda människor, hjälpa livet.

Du kommer att ingå i ett team av medlemmar som skapar ny teknik, förbättrar gamla saker, forskar och hittar lösningar på globala sjukdomar. Dessutom kommer det att installeras och reparera biomedicinsk utrustning. Utvecklingen av biomedicinsk vetenskap och människors hälsa ligger i dina händer!

2. Jag älskar att arbeta i labbet

Det speciella med detta arbete är att du måste spendera timmar på att arbeta och undersöka i laboratoriet. Många tycker att labbarbete är tråkigt eftersom det är repetitivt. Men det blir inte så svårt om du verkligen brinner och tror på innovativa initiativ som kan göra skillnad i människors liv. Du bör också komma ihåg att du kommer att misslyckas många gånger innan du får önskat resultat. Vetenskapligt liv! Thomas Edison misslyckades 10 000 gånger!

3. Noggrann och detaljerad person

För att vara biomedicinsk forskare måste du vara extremt försiktig och korrekt. Eftersom även ett litet fel i beräkningen kan påverka resultaten av den forskning och experiment du gör i månader.

Färdigheter som behövs för att bli biomedicinsk forskare

1. Forskning

Att göra forskning är mycket viktigt i karriären hos en biomedicinsk forskare. Det är förutsättningen för en bred kunskap om medicin och hälsa. Därifrån kan människor hitta effektiva behandlingslösningar.

2. Analys

För att nå en slutsats för en studie kräver livet detaljerad uppmärksamhet på detaljer och förmågan att analysera oväntade data, prover och resultat.

3. Beräkning

Nästan alla forskningsämnen är relaterade till dataanalys, statistiska sannolikheter, så beräkningsförmåga är extremt viktiga inom detta område.

4. Kommunikation

För alla yrken anses kommunikationsförmåga vara av största vikt och biomedicinsk vetenskap är inget undantag. Under forskningen, förutom att utsättas för data och arbeta i laboratorier, måste biomedicinska forskare arbeta med specialister som läkare för att samla in prover från patienter.

Studenter som är inskrivna i biomedicinsk vetenskap kommer att kunna:

 • Integrera kunskapsbasen för kärndiscipliner för att förstå sjukdomens ursprung och mekanismer, hur de påverkar människokroppens normala struktur och funktion och hur man upprätthåller hälsan;
 • Ha en grundläggande kunskap om forskning, diagnos, prevention, behandlingsmetoder och sjukdomsövervakning, samt produktutveckling från biomedicinsk forskning;
 • Förklara fenomenen biomedicinsk vetenskap på olika nivåer (från molekylär till cellulär, organisk och funktionell nivå) i människokroppen i hälsa och sjukdom;
 • Ha lämpliga tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer och färdigheter inom biomedicinsk vetenskap;
 • Känna till de nuvarande laboratoriemetoderna för forskning, detektion och behandling av specifika sjukdomar och integrera kunskap och förståelse för olika terapeutiska strategier för att utveckla och utvärdera nya åtgärder som tillämpas på sjukdomstillstånd;
 • Ha en hög ansvarskänsla och yrkesetik i tekniska situationer;
 • Arbeta både självständigt och i grupp professionellt och effektivt som experter inom det biomedicinska området.

Karriärmöjligheter

Efter examen har studenterna möjlighet att arbeta i avdelningar för forskning och utveckling av biomedicinska produkter inom hälsosektorn (medicinsk bioteknik, biologiska läkemedel, läkemedelsutveckling) samt arbeta i kliniska, biomedicinska, genetiska och rättsmedicinska laboratorier, biomedicinska forskningsinstitut. företag, specialist på offentliga hälso- och sjukvårdstjänster; konsulttjänster i biomedicinska beslutsfattande organisationer, ledning/rådgivning i biomedicinska företag, icke-statliga organisationer (NGO) eller immaterialrättsliga företag inom den biomedicinska sektorn; bedriva ett forskarutbildningsprogram i biomedicinsk vetenskap.

Flera utgåvor.

Annektera

Införandet

Du har hört biomedicinska vetenskaper nämnas, men vet du exakt vad de är? Här är vad vi ska visa dig!

Medicin är ett ganska stort område. Det är komplext, underbart och gör det möjligt att förlänga människors liv mycket mer. Det är uppdelat i många grenar och var och en ger ett stort bidrag till samhället. Biomedicinsk vetenskap är ansvarig för många bra innovationer som finns i världen Visste du om denna vetenskap?

Lär dig mer om biomedicinska vetenskaper

Denna gren av medicin är tydligt ansvarig för forskning och kunskap om patofysiologiska processer som interagerar med molekylärbiologi. Organismens dynamiska funktion och dess djupa forskning gör det möjligt för oss att dyka in i möjliga botemedel mot sjukdomar som hindrar människans tysta vistelse på jorden.

Det är relaterat till medicinska områden och till och med veterinärvetenskap, tandvård och biokemi och till och med histologi + genetik. Biomedicinska vetenskaper är mycket breda och ger ett stort bidrag till samhället. Resultaten av studier inom biomedicinsk vetenskap gör det möjligt för läkare att skapa behandlingar för nya sjukdomar samt generera ny kunskap om patologier, anatomi och grundläggande fysiologi.

Områden som är involverade i biomedicinsk vetenskap

Som tidigare nämnts täcker biomedicinska vetenskaper olika områden och kombinerar med varandra för att få mycket bra resultat. På detta sätt är det möjligt att studera djupgående större fenomen av organismer och generera nya verifierbara studier.

 • Histologi: Den mikroskopiska studien av människokroppens strukturer för att bättre förstå deras funktioner.
 • Hematologi: Studien av blodkroppar och diagnosen av olika associerade sjukdomar.
 • Klinisk kemi: Analys av de prover som erhållits för att identifiera sjukdomar och reaktioner som är specifika för varje studerat område.
 • Patologi: Förstå och upptäcka sjukdomar som finns hos människor.

Hur hjälper biomedicinska vetenskaper oss?

För samhället blir biomedicinsk vetenskap ett stort stöd vid innovation. Denna typ av vetenskap är alltid föremål för förändringar som genererar sanna medicinska och vetenskapliga mirakel för mänskligheten. Människor som tillhör denna typ av vetenskap vill alltid förbättra stilen för vinstockar och medicinska förfaranden för att upprätthålla och generera hälsa hos människor.

Biomedicinska vetenskaper är nödvändiga för att mänskligheten ska kunna fortsätta framåt. Hälsa är ett av de mest relevanta områdena idag och att uppnå det innebär en bättre livskvalitet för alla människor. Biomedicinska vetenskaper öppnar möjligheten att upptäcka nya patologier och hitta behandlingar för dem. Det förbättrar diagnosen av sjukdomar och skapandet av läkemedel som blir allt effektivare för människokroppen.

En av de största prestationerna inom biomedicinsk vetenskap är studien av de kemiska faktorer som är involverade i toxiciteten hos läkemedel och behandlingar som tillämpas. Även inom verksamheten har biomedicinska vetenskaper möjliggjort studier och utveckling av nya tekniker som förhindrar möjligheten att drabbas av sjukdomar efter ingrepp.

Var praktiseras biomedicinsk vetenskap?

Detta är en vetenskapsgren som kan utövas i olika utrymmen. Människor som engagerar sig i denna typ av vetenskap kan träna inom olika områden eftersom deras tjänster sträcker sig från kemi till medicin själv.

Om du funderar på att bli en del av detta område kan du delta i olika projekt inom områden som säkert kommer att förändra världen. Till att börja med genomför de biomedicinska vetenskaperna forskningsprojekt med stor investering. De olika disciplinerna kondenseras vanligtvis till samma projekt så att alla är överens om att uppnå en ny prestation.

De biomedicinska vetenskaperna utvecklas också inom det akademiska området eftersom de ständigt söker efter ny kunskap och försöker lösa många vetenskapsfrågor. Universitet skapar ofta många tvärvetenskapliga team för att ta ledningen inom forskning.

Å andra sidan är läkemedelsindustrin också nära besläktad med biomedicinska vetenskaper. Alla studier av nya produkter och projekt görs med team som består av dessa discipliner. Kemi är en av de viktigaste och gör det möjligt att skapa droger som förändrar många patienters liv.

Inom livsmedelsområdet är det också vanligt att se hur biomedicinsk vetenskap är involverad. Den kemiska delen och mikrobiologin gör ett bra team när man utvecklar nya livsmedelsprodukter som kan ha stor inverkan på konsumenternas kropp. Experiment med bakterier och jäsning har lett till skapandet av till exempel yoghurt och alkoholhaltiga drycker som har varit nyckeln i dagens kost.

Biomedicinska vetenskaper

Det här året har inneburit stora förändringar. När det gäller biomedicinska vetenskaper har nu dess handlingsområde ökat och med dem det värde som gavs till sitt arbete och prestationer. Pandemin gjorde det klart att det alltid kommer att vara nödvändigt att ständigt studera och ha till hands alla nödvändiga redskap för att kunna övervinna negativa situationer.

År 2022 förväntas biomedicinsk vetenskap fortsätta att utvecklas. I slutet av detta sista kvartal förväntas farmakologi och kemi ha fulländat doserna av vacciner mot sjukdomar samt nya och mindre giftiga antiinflammatoriska medel, bantning och till och med antihypertensiva medel skapas.

Under hela detta år har en plan utarbetats där biomedicinska vetenskaper är huvudpersonerna och ansvariga för att påskynda nya upptäckter. Biologiska innovationer och de som garanterar hälsa kan bara hittas av dessa vetenskaper och hur de arbetar med varandra.

Nästa år kommer kemi, patologi och farmakologi att skapa nya studier som gör det möjligt att identifiera kardiovaskulära och gastrointestinala sjukdomar snabbare i sin tur som ger en magnifik lösning.

Om du är intresserad av biomedicinsk vetenskap är det dags att fatta beslutet och börja på denna fantastiska väg. Du kommer att kunna förändra världen, innovera i nya metoder och droger medan du kommer att utnyttja din otroliga potential.

Läs också: Psykoterapi för depression; För depression Psykolog eller psykiater; Bröst Kräftan Symtom; importance of microbiology in medicine

Esta entrada también está disponible en: English (Engelska) Español (Spanska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Norsk bokmål (Norskt Bokmål) Svenska