Biomedicinsk vetenskaplig definition, som är

Biomedicinsk vetenskaplig definition, vad de är. Biomedicinsk vetenskap är studiet av levande organismer och produktionen av biobaserade produkter som förebygger och botar mänskliga sjukdomar. Några av de enastående prestationerna inom biomedicinsk vetenskap inkluderar den framgångsrika tillverkningen av världens första cancerläkemedel eller världens första denguevaccin.

De kan också sägas vara uppsättningen tillämpad vetenskap (med hjälp av delar av naturvetenskapen eller formell vetenskap, eller båda), till kunskap, interventioner eller teknik som används inom hälso- och sjukvård eller folkhälsa .

Läs mer