Definition av psykiatri, vad är studie objekt

Definition av psykiatri, det vill säga studie objekt. Medicin täcker stora områden som kan förändra ditt liv och förbättra det. Psykiatrin är en av de mest intressanta medicinska specialiteterna som finns. Visste du om det?

Psykiatrins koncept och uppdrag har förändrats över tiden och det har vuxit fram mycket mer än bara studiet av sinnets patologier. Psykiatriker är läkare som försöker stödja sina patienter för att uppnå bättre mental och fysisk hälsa och deras arbete anses vara ädelt.

Läs mer

Biomedicinsk vetenskaplig definition, som är

Biomedicinsk vetenskaplig definition, vad de är. Biomedicinsk vetenskap är studiet av levande organismer och produktionen av biobaserade produkter som förebygger och botar mänskliga sjukdomar. Några av de enastående prestationerna inom biomedicinsk vetenskap inkluderar den framgångsrika tillverkningen av världens första cancerläkemedel eller världens första denguevaccin.

De kan också sägas vara uppsättningen tillämpad vetenskap (med hjälp av delar av naturvetenskapen eller formell vetenskap, eller båda), till kunskap, interventioner eller teknik som används inom hälso- och sjukvård eller folkhälsa .

Läs mer